När du behöver stöd i livet

Har du behov av att få stöd i livet? Kanske du genomgått något speciellt och behöver någon att tala med? Något som kan vara bra då är att boka in samtalsstöd via Familjemottagningen. Många människor kan dra nytta av samtalsstöd när de går igenom svåra tider eller när de behöver hjälp att hantera känslor eller beteenden som påverkar deras liv negativt. 

Kanske det är så att du har förlorat en nära anhörig, går igenom en skilsmässa, kämpar med depression eller ångest eller har problem med relationer eller arbete? Samtalsstöd kan hjälpa till att lindra stress, förbättra självkänsla, stärka relationer, och hjälpa människor att lära sig att hantera sina känslor på ett mer effektivt sätt.

Vill du göra en neuropsykiatrisk utredning?

Kanske du känner av att du behöver mer stöd just för att du kanske lider av något du inte riktgt kan sätta fingret på, så kan det vara bra att göra en neuropsykiatrisk utredning. Det för att få reda på om du har neurologisk eller psykiatrisk sjukdom eller tillstånd. Till exempel kan neuropsykiatriska utredningar användas för att diagnostisera autism, ADHD, schizofreni eller bipolär sjukdom. Även detta kan Familjemottagningen hjälpa till med, utan att du behöver stå i kö länge!

En utredning består oftast av d olika tester, observationer och intervjuer för att hjälpa till att fastställa en korrekt diagnos och för att utveckla en behandlingsplan.

Både samtalsstöd och neuropsykiatriska utredningar är bra verktyg som kan hjälpa människor att förbättra sitt liv. Om du kämpar med känslor av ångest, depression, eller andra psykiska hälsoproblem eller har oro för att du kan ha en neurologisk eller psykiatrisk sjukdom, kan det vara en bra idé att kontakta Familjemottagningen.

8 May 2023